+36 20 335 8155 info@ibc.co.hu

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, http://ibc-trening.hu weboldal üzemeltetője és a hírlevelek szolgáltatója az IBC Kommunikációs Kft. (székhelye: Budapest, Bécsi út 126-128 1034, cégjegyzékszáma: 01 09 172410, adószáma:24328939-2-41 ismertesse Önnel a weboldal működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldal működéséhez és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében az IBC Kommunikációs Kft.  adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő).

A weboldalakra látogató felhasználók elfogadják az itt leírt nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy az oldal használata előtt alaposan olvassák végig a lenti Adatkezelési tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a weboldalakat üzemeltető IBC Kommunikációs Kft.

Adatai:

Székhely: 1034 Budapest Bécsi út 126-128
Cégjegyzékszám: 01 09 172410

Képviselő: Szalai Zoltán
E-mail cím: info@ibc.co.hu

Adatfeldolgozók adatai

A weboldal üzemeltetésében szerződéses partnereink (adatfeldolgozók):

Datacast Rendszerház Kft.

1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.

Adószám: 14883987-2-43

működnek közre.

Az adattárolás a Google szerverein történik.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

A hírlevél küldés a YAMM https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us szoftverrel történik.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott sztenderdeknek megfelelő technológiai, fizikai, szervezeti és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.

Adatkezelések célja és jogalapja:

 • Hírlevél kiküldése – a hírlevélre feliratkozók önkéntes hozzájárulása alapján
 • Rendezvényre jelentkezők nyilvántartása – a rendezvényeken résztvenni szándékozók önkéntes hozzájárulása alapján
 • Pénzügyi adatok nyilvántartása – jogszabály alapján

Az alábbi személyes adatokat kérhetjük el a jelentkezés, illetve a rendezvényekre történő online, vagy dokumentum kitöltésével történő részvételi jelentkezés során:

 • kereszt és vezetéknév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • munkahely
 • beosztás
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
 • adószám

Annak érdekében kérjük be e fent említett adatokat, hogy a szolgáltatásainkat teljes körűen és megbízhatóan tudjuk biztosítani a Felhasználók számára. Tehát a következők miatt:

 • Az ibc-trening.hu szolgáltatásainak problémamentes biztosítása, elérhetővé tétele;
 • Kapcsolat felvétel céljából, hogy partnereinket tájékoztatni tudjuk, problémáikat kezelni tudjuk, illetve a felhasználó által feltett kérdésekre megoldást találjunk.
 • A weboldalon keresztül leadott jelentkezések nyilvántartása, a jelentkezések regisztrálása, visszaigazolása, a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos ügyintézés, a rendezvényekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Hírlevelek küldéséhez az Ön nevét, e-mail címét használjuk fel. A hírlevelek ismételt kiküldésének optimalizálása érdekében rögzítjük a hírlevelek megnyitásának tényét és időpontját. Emellett tároljuk a hírlevelekben elhelyezett linkekre való átkattintások időpontját és számát (kezelt adatok köre).

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Leiratkozását követően annak dátumát és az Ön e-mail címét tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon nem használjuk fel.

Évente egy alkalommal felülvizsgáljuk adataink pontosságát és a technikailag inaktívvá vált e-mail címeket (lemondás hiányában is) töröljük.

Az adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó hozzájárul, hogy az. IBC Kommunikációs Kft.  a személyes adatait kezelje. Az adatkezelés a Felhasználó ezen adatkezelési tájékoztató elolvasása után történő önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Kérjük a Felhasználókat, hogy csakis a saját személyes és céges adataikat adják meg ezen a weboldalon! Amennyiben nem így járnak el, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A begyűjtött adatok kezelésére az IBC Kommunikációs Kft.  illetve az adatfeldolgozással foglalkozó munkatársak a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az IBC Kommunikációs Kft. kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Az IBC Kommunikációs Kft. tevékenységével összhangban kezelt adatokat egyéb célként a) marketing és b) hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés céljából használja fel, amely adatkezelés magában foglalja elsősorban a rendezvények és képzések szervezését, és ennek érdekében az ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartást.

Adatbiztonság

Cégünk gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen harmadik személy ne juthasson hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse és használhassa fel. Az oldalon megadott adatokat kizárólag az IBC Kommunikációs Kft. valamint adatkezelő alkalmazottai, ismerhetik, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az IBC Kommunikációs Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az IBC Kommunikációs Kft.  nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az IBC Kommunikációs Kft.  mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@ibc.co.hu e-mail címre, vagy az 1034 Budapest Bécsi út 126-128. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A tájékoztató utolsó frissítési dátuma: 2021. január 1.

az IBC Kommunikációs Kft.  www.ibc-trening.hu